Belangrijke juridische informatie

Deze informatie is niet een financiële analyse, maar product reclame vormen. Zo is het niet voldoet aan de wettelijke eisen om de onpartijdigheid van de financiële analyse te waarborgen en is niet onderworpen aan het verbod de handel voor de publicatie van een financiële analyse.

Voor gedetailleerde informatie, met name wat betreft de structuur en de risico's verbonden aan een investering in de financiële derivaten, dienen toekomstige beleggers het Base Prospectus, die beschikbaar is in combinatie met de definitieve voorwaarden en eventuele aanvullingen op het Base Prospectus in elektronische vorm op de uitgevende instelling te lezen website http://beursproducten.vontobel.com. Daarnaast het Base Prospectus, eventuele aanvullingen op het Base Prospectus en de definitieve voorwaarden zijn beschikbaar in gedrukte vorm, gratis, op de maatschappelijke zetel van de uitgevende instelling Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland.

Beleggers dienen de toepasselijke verkoopbeperkingen overwegen.

Vennootschappen van de Vontobel groep kan direct of indirect provisie te betalen in verschillende hoeveelheden aan derden (bijv. Makelaars) in verband met het openbaar bod en de verdeling van de afgeleide financiële instrumenten. Nadere informatie is op verzoek van uw distributie partner.

Without toestemming beschikbaar, dit product reclame mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd.