Welk perspectief biedt beursgang aanbieder cloud computing?

Welk perspectief biedt beursgang aanbieder cloud computing?

maandag 9 november 2020Reading time: 3 minutes

De beursgang van Snowflake halverwege september was een succes en ondanks de huidige crisis weet het Amerikaanse bedrijf de huidige groei vast te houden. Zal Snowflake aan de verwachting van beleggers blijven voldoen of hen op langere termijn teleurstellen?

Overzicht cloud computing

Onder cloud computing wordt voornamelijk het delen van dataopslagcapaciteit en rekenkracht verstaan. De oplossing is met name interessant voor bedrijven die behoefte hebben om grote datastromen te begeleiden, maar de vereiste IT-infrastructuur om deze data lokaal op te slaan niet willen of kunnen realiseren. Cloud computing is ook interessant voor bedrijven die belangrijke of variërende rekenkracht nodig hebben. Aanbieders kunnen deze benodigde flexibiliteit bieden.

Cloud computing zorgt er daarmee voor dat bedrijven hun IT-kosten kunnen verlagen, omdat zij alleen betalen voor de opslagcapaciteit en rekenkracht die zij daadwerkelijk gebruiken. Daarbij hoeven zij niet te beschikken over een eigen IT-infrastructuur.

Het idee om dataopslag en rekenkracht te delen werd al in de jaren zestig van de vorige eeuw geopperd, maar de ontwikkeling van cloud computing zoals wij die nu kennen is pas in de jaren negentig en het begin van deze eeuw begonnen. Dit is mede te danken aan de toename van dataopslagcapaciteit en de ontwikkeling van snellere processoren. Aan het begin van deze eeuw begonnen enkele grote Amerikaanse bedrijven met hun cloud computing diensten. Amazon lanceerde zijn dienst in 2006, Google in 2008 en Microsoft in 2010.

Snowflake naar de beurs

Snowflake werd in 2012 opgericht en het Californische bedrijf groeide al snel uit tot een van de belangrijkste aanbieders van cloud computing diensten. Het bedrijf biedt niet alleen dataopslagcapaciteit en rekenkracht, maar ook data-analysetools.

Snowflake was in staat om in korte tijd zijn klantenkring te vergroten en heeft momenteel meer dan 3.000 klanten wereldwijd, waaronder volgens Forbes enkele grote Amerikaanse bedrijven. Door het klantenbestand te vergroten nam ook de omzet van Snowflake in de afgelopen jaren sterk toe. Zo steeg de omzet van 96,7 miljoen dollar in 2018 naar 264,7 miljoen dollar in 2019 en analisten verwachten dat de omzet ondanks de huidige crisis in 2020 verder is gestegen.

Om de groeistrategie te financieren heeft het bedrijf meermaals zijn beschikbare kapitaal verhoogd. Zo haalde Snowflake in oktober 2018 nog 450 miljoen dollar op en in februari van dit jaar 479 miljoen dollar. De laatste en logische stap voor het bedrijf was om naar de beurs te gaan. Met de beursgang in september haalde Snowflake 3,4 miljard dollar op en was het daarmee voorlopig een van de grootste beursgangen van het jaar.

Koersontwikkeling

Omdat het bedrijf nog maar kortgeleden naar de beurs is gegaan, kan alleen over deze periode de koersontwikkeling worden geanalyseerd. De introductiekoers werd vastgesteld op 120 dollar en na de eerste handelsdag sloot het aandeel op 253,93 dollar. Op 30 oktober sloot de aandelenkoers op 250,02 dollar.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Snowflake zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

8-5-2021 15:04:21