Van veilige haven naar sensatiebelegging

Van veilige haven naar sensatiebelegging

dinsdag 23 juni 2020Reading time: 4 minutes

In tijden van economische onrust is goud vaak een vrij stabiele belegging geweest. Ook tijdens de huidige coronacrisis zochten zowel particuliere als institutionele beleggers weer hun heil in het edelmetaal. Tegelijkertijd lijkt zelfs goud niet ontastbaar voor de grillen van deze uitzonderlijke situatie.

 

Goud als veilige haven

De wereldwijde uitbraak en verdere verspreiding van het coronavirus, in combinatie met de oliecrisis begin dit jaar, leidde tot de eerste echte beurskrach sinds de kredietcrisis. De beurzen doken massaal in de rode cijfers en zoals gebruikelijk bij financiële onrust, werden portefeuilles in rap tempo gevuld met goud en goud etf’s.

Er zijn grofweg drie redenen voor beleggers om bij dergelijke situaties in goud te beleggen:

  • Als bescherming tegen inflatie
    Als bescherming tegen grote valutaschommelingen
    Als bescherming tegen beurscrashes en grote koersdalingen

Uit historisch onderzoek komt naar voren dat bij marktturbulentie de kans klein is dat in navolging van de aandelenbeurzen ook de goudprijs daalt. Daarnaast wordt goud gezien als een goed alternatief tegen zeer lage en negatieve rentetarieven, een omgeving waar we ons momenteel middenin bevinden. Verder is goud als edelmetaal een tastbaar product, wat sommige beleggers in onzekere tijden aanspreekt om aan te houden in hun portefeuille.

Logistieke problemen

Door de lockdowns in verschillende landen als het gevolg van het coronavirus, ontstonden er wel leveringsproblemen van fysieke goudstaven. Dit was vooral te wijten aan grote goudsmelterijen in onder meer Zwitserland, die de productie tijdelijk stil moesten leggen. Daarnaast werd het goudtransport bemoeilijkt doordat praktisch alle passagiersvliegtuigen aan de grond werden gehouden. Goudstaven worden meestal via rechtstreekse passagiersvluchten vervoerd, omdat vrachtvluchten vaak meerdere tussenstops maken en dit het risico op diefstal vergroot.

Inmiddels lijken de belangrijkste logistieke problemen opgelost. Zo stuurde de grootste goudsmelterij in Australië eind april een vliegtuig vol goudstaven richting New York. In de Verenigde Staten was het tekort aan goud namelijk het grootst. Afgewacht moet worden of het de goudtekorten de komende periode verder afnemen.

Verwachtingen komende periode

Op het moment van schrijven (15-06-2020) staat de goudprijs op $1.720,48 dollar per troy ounce (31,1 gram), bijna het hoogste niveau sinds oktober 2012. Ongewis is of hiermee het plafond van de goudprijs is bereikt. De meningen van analisten en economen hierover lopen uiteen. In september 2011 stond de goudprijs nog boven de $1.900 per troy ounce.

Nu de logistieke problemen achter de rug lijken te zijn en de tekorten weer worden ingehaald, zijn er redenen voor beleggers om uit goud te stappen. De geluiden over een aanstaande diepe wereldwijde recessie kunnen er echter voor zorgen dat de vraag naar goud voorlopig onveranderd hoog blijft.

Zo verwacht de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat de wereldeconomie dit jaar nog met gemiddeld 6% zal krimpen. Ook bestaat er nog altijd de angst voor een tweede uitbraakgolf van het coronavirus. Het zijn dit soort onzekerheden die veel beleggers toch weer kunnen doen besluiten om te beleggen in goud.

Naast een belegging in het edelmetaal zelf kunnen beleggers natuurlijk ook een positie nemen in beursgenoteerde goudmijnbedrijven. Het grootste goudmijnbedrijf ter wereld is Newmont Goldcorp, gevolgd door het Canadese Barrick Gold. Ook deze bedrijven profiteerden volop van de explosief gestegen vraag naar goud, waardoor hun aandelenkoersen de afgelopen maanden fors zijn opgelopen. De toekomst zal uitwijzen of deze bedrijven hun hoge aandelenkoersen weten vast te houden.

De toekomstige waardering is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op goud zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

11-8-2020 08:48:40