Peloton Interactive profiteert van sluiting Amerikaanse sportscholen

Peloton Interactive profiteert van sluiting Amerikaanse sportscholen

donderdag 26 november 2020Reading time: 3 minutes

Peloton Interactive produceert en levert fitnessapparatuur rechtstreeks aan de Amerikaanse consument. De fitnessapparaten zijn voorzien van speciale beeldschermen waarmee de gebruiker onder andere kan deelnemen aan digitale fitnesslessen of video-instructies krijgt. Naast de aanschaf van het fitnessapparaat kan de consument ook een abonnement afsluiten om mee te kunnen doen aan interactieve fitnesslessen.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus moesten Amerikaanse sportscholen noodgedwongen hun deuren sluiten, waardoor er dit jaar een ware run op de fitnessapparaten van Peloton ontstond. Dit heeft niet alleen gevolgen gehad voor de omzetcijfers van het bedrijf, maar veroorzaakte ook leveringsproblemen. Zo bleek uit de eerstekwartaalcijfers van het gebroken boekjaar 2021 die Peloton op 5 november naar buiten bracht.

Eerste kwartaal gebroken boekjaar 2021

Wat onder meer opviel in de eerstekwartaalcijfers is de gigantische omzetstijging op jaarbasis van 232 procent naar 757,9 miljoen dollar. De omzetstijging is het gevolg van het eveneens significant toegenomen ledenbestand. Zo steeg het aantal Connected Fitness abonnementen op jaarbasis met 137 procent tot 1,33 miljoen en het totaal abonnementen bedroeg 3,6 miljoen. De brutomarge over het afgelopen kwartaal kwam uit op 43,4 procent.

Een belangrijke mijlpaal is dat Peloton voor het eerst winst wist te maken. Zo steeg de ebitda of het eerste kwartaal naar 118,9 miljoen dollar en bedroeg de nettowinst circa 69,3 miljoen dollar. Dit resulteerde in een winst per aandeel van 0,20 dollar. Over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020 noteerde het bedrijf nog een verlies van 49,8 miljoen dollar of 1,29 dollar per aandeel.

Verwachtingen lopende boekjaar

Peloton blijft de komende periode verder investeren in zijn eigen producten en promotie. In de publicatie van de recente kwartaalcijfers staat dat het bedrijf onder andere de software van zijn producten wil verbeteren en worden er nieuwe fitnessprogramma’s ontwikkeld. Onlangs kondigde Peloton een samenwerking aan met wereldster Beyoncé voor de ontwikkeling voor een speciaal fitnessprogramma.

Wel kampt het bedrijf door de sterk toegenomen vraag momenteel met leveringsproblemen. Die zouden zijn te wijten aan tijdelijke zaken als opslagkwesties en bosbranden. Peloton verwacht dat deze in de komende maanden worden opgelost.

Wat betreft de resultaten verwacht de producent van interactieve fitnessapparaten voor het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2021, een totale omzet van 1 miljard dollar, een brutomarge van ongeveer 39 procent en een ebitda van 70 miljoen dollar. Het aantal Connected Fitness abonnees zal naar verwachting in het tweede kwartaal verder oplopen naar 1,63 miljoen en voor het volledige boekjaar uitkomen op 2,17 miljoen. Het bedrijf verwacht daarbij een totale jaaromzet van 3,9 miljard dollar bij een ebitda van 300 miljoen dollar. Het is afwachten of en zo ja hoe lang het positieve effect van de wereldwijde lockdowns van invloed zal blijven op de populariteit van de fitnessapparaten van Peloton en of leden hun abonnement verlengen.

Koersontwikkeling

De aandelenkoers van Interactive Peloton staat nu (13.11.2020) op 108,72 dollar, wat neerkomt op een stijging van 318,48 procent op jaarbasis. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de Amerikaanse producent van fitnessapperatuur de leveringsproblemen ook daadwerkelijk zal oplossen, wat mogelijk een negatief effect kan hebben op de resultaten. 

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Peloton zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

8-5-2021 15:55:47