Momentum biedt ruimte voor meer opwaarts potentieel. Maar er zijn ook waarschuwingssignalen

Momentum biedt ruimte voor meer opwaarts potentieel. Maar er zijn ook waarschuwingssignalen

donderdag 21 november 2019Reading time: 6 minutes

Met een uiterste krachtsinspanning in het laatste uur van de handel sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen in de plus. De handel wordt gekenmerkt door een continue sectorrotatie van defensieve aandelen richting cyclische aandelen. Met nog twee maanden te gaan kan de positieve trend, mits er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, tot het einde van het jaar voortduren. Trump blijft beweren dat een eerste fase van het handelsakkoord dichtbij is, maar China lijkt nog niet zo dicht bij het sluiten van deze deal te zijn als de Verenigde Staten.

Onderstaande grafiek laat zien dat de S&P 500 index in het laatste uur van de handel uitbrak. Let op dat een nieuw parallel trendkanaal kan ontstaan, weergegeven als de oranje stippellijn. Zolang de MA lijnen geleidelijk aan blijven oplopen is de stijgende trend intact. 

 

Onderstaande grafiek laat zien hoe de S&P 500 gelijke tred volgt met de bovenste Bollinger Band en met een goede marge ten opzichte van de EMA9 (de donkerroze stippellijn). Onderaan is zichtbaar hoe de dalende trendlijn in MACD is gebroken. Zolang de EMA9 ongebroken is blijft de trend stijgen. 

In zowel de VS (rode lijn) als de eurozone (blauwe lijn) blijven de balansen van de centrale banken toenemen. Dit is het geld dat uit niets wordt gecreëerd wanneer centrale banken activa op de obligatiemarkten kopen en op hun eigen balansen plaatsen. Dit kapitaal stroomt in het economische systeem en kan de aandelenmarkt blijven ondersteunen.

 

Hoewel de trends sterk zijn en worden ondersteund door een goed momentum, zijn er ook een aantal waarschuwingssignalen. Zoals te zien is in de dagelijkse grafiek (tweede afbeelding) heeft de index zijn eerste niveau van de verlengde Fibonacci reeks bereikt. In de weekgrafiek kan een bearish stijgend wigpatroon worden ontdekt dat normaal gesproken aan de onderkant uitbreekt.

Daarnaast geeft ook “angstindex” VIX, dat de verwachte volatiliteit in de komende dertig dagen laat zien, een waarschuwingssignaal af. In onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat de index in juli sterk daalde en de VIX tegelijkertijd daalde naar 12,05. De VIX staat inmiddels weer op hetzelfde niveau en de geschiedenis herhaalt zich meestal.

Technologiebeurs Nasdaq sloot de week af op een nieuw record. Door wederom de Fibonacci-reeks uit te breiden komt het volgende weerstandsniveau uit rond 8.287 punten. Net als voor de S&P 500 is het momentum voor de Nasdaq sterk en heeft MACD zijn neergaande trend doorbroken. EMA9 gevolgd door de stijgende MA20 en de vorige top fungeren aan de onderkant als steunniveaus.

Enigszins raadselachtig is dat de Amerikaanse dollar stijgt terwijl tegelijkertijd de balans van de Fed toeneemt. Het lijkt erop dat de correlatie tussen wisselkoersen en de kapitaaluitstroom van centrale banken is afgenomen. Een mogelijke verklaring is dat bijna alle centrale banken stimuleren, waardoor het effect op valuta’s wordt weggenomen.

De correlatie tussen economische ontwikkelingen en valuta zou sterker moeten zijn. Hierin doet de Amerikaanse economie het beter dan andere economieën. Onderstaande grafiek laat zien dat de Amerikaanse dollar sterker is geworden ten opzichte van de euro en de handel afgelopen week onder de MA50 sloot. Het volgende steunniveau staat op 1.1. In het geval van een opwaartse beweging vormen de dalende EMA9 en 1.108 punten de eerste weerstandniveaus.

 

Hieronder staat de weekgrafiek voor de Duitse DAX index. Duidelijk zichtbaar is dat de index de toenemende bearish wig volledig heeft genegeerd en nu op koers lijkt voor een verdere opwaartse beweging richting eerdere toppen.

Daarnaast laat onderstaande daggrafiek zien dat de DAX zowel het eerste als tweede niveau van de verlengde Fibonacci reeks heeft doorbroken. Het derde niveau (150) in de verlengde Fibonacci reeks is zeer belangrijk en nog niet in zicht. Bij een neerwaartse beweging dienen de twee doorbroken Fibonacci niveaus samen met een stijgende EMA9 als steunniveaus.

 

Tesla verdient het om voorgaande toppen te testen  

Tesla verraste de markt door over het derde kwartaal van 2019 een winst in de boeken te schrijven. De aandelenkoers is sindsdien gestegen, maar onderstaande weekgrafiek laat zien dat Tesla met weerstand wordt geconfronteerd. MACD heeft een koopsignaal gegenereerd en de dalende trend gebroken. Gezien de sterke resultaten kan men denken dat Tesla het verdient om de voorgaande toppen in het tweede en derde kwartaal van 2017 te testen. Maar dan zal eerst het weerstandsniveau rond 360 USD doorbroken moeten worden.

 

In het geval dat het aandeel terugvalt laat de daggrafiek zien dat de stijgende EMA9 het eerste steunniveau is. De volgende niveaus zijn 308 USD/per aandeel en een stijgende MA20.  

Olie geniet van het handelssentiment

In aanloop naar de beursnotering van staatsoliemaatschappij Aramco in 2020 zal Saudi-Arabië er alles aan doen om de prijs van ruwe olie te stuwen. De Saoedi’s proberen andere Opec-leden te overtuigen hun olieproductie te beperken en zitten zelf al onder hun toegewezen quota. Tot dusver is Saudi-Arabië nog niet geslaagd in zijn missie, maar ze hebben veel vrienden en kunnen een politiek spel spelen samen met onder meer Rusland, China en de Verenigde Staten. Het is daarom belangrijk de oliegrafieken de komende weken in de gaten te houden.

De olieprijs is ook sterk geweest gezien het huidige sentiment over de eerste fase van het handelsakkoord tussen de VS en China. Desondanks heeft een sterke Amerikaanse dollar de stijging getemperd en de kleverige vloeistof is er niet in geslaagd om boven zijn dagelijkse MA200 lijn uit te breken. Het volgende weerstandsniveau voor de WTI olieprijs is te vinden rond 48.6 USD/per vat, gevolgd door 60,5 USD/per vat. 

De kans is wel klein dat Iran al zijn wensen in vervulling ziet gaan. Er zijn een aantal ondersteunende niveaus waar de stijgende trendlijn het sterkst is. 

Belangrijke informatie

Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Legale_Documentatie ), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden. We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten.Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.

Deze informatie is enkel de verantwoordelijkheid van de gastschrijver en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van Bank Vontobel Europe AG of enige andere onderneming van de Vontobel Group. De verdere ontwikkeling van de index of een bedrijf alsmede de index- of aandelenkoers ervan hangt af van een groot aantal bedrijfs-, groeps- en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Elke belegger moet bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met het risico van prijsdaling. Houd er rekening mee dat een belegging in deze producten geen voortdurende inkomsten zal genereren.
Deze publicatie is alleen bedoeld om te informeren en vormt geen advies voor beleggings-, juridisch of fiscaal advies, geen voorstel of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of te verkopen, geen aanbeveling om te beleggen en geen andere beleggingsdienst. Het ontslaat beleggers ook niet van de noodzaak om deskundig advies te vragen aan hun belangrijkste bank voordat zij een beleggingsbeslissing nemen. De beslissing om in financiële instrumenten te beleggen op basis van de informatie in dit document is uitsluitend voor rekening en risico van de belegger.

Meer informatie over de kansen en risico's van een belegging in de verschillende financiële instrumenten kan worden verkregen bij uw bank of beleggingsadviseur.
We geven geen garantie dat de informatie in dit document juist, volledig en up-to-date is, en we geven geen garantie over en zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van deze informatie. Aan deze publicatie kunnen geen wettelijke rechten worden ontleend.
De producten zijn niet kapitaalbeschermd. In het geval van insolvabiliteit van de uitgevende instelling en de garantiegever, draagt de belegger het risico van een volledig verlies van zijn belegging. Beleggers moeten er in ieder geval rekening mee houden dat eerdere prestaties en standpunten van analisten geen relevante indicator zijn voor toekomstige prestaties. De prestaties van de onderliggende waarde hangen af van een reeks economische, zakelijke en politieke factoren, waarmee rekening gehouden moet worden bij het vormen van marktverwachtingen.

© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

17-4-2021 05:01:44