Druk vanuit overheden deert Facebook vooralsnog niet

Druk vanuit overheden deert Facebook vooralsnog niet

vrijdag 23 oktober 2020Reading time: 3 minutes

Op 30 juli presenteerde Facebook zijn tweedekwartaalcijfers, waaruit bleek dat het Amerikaanse technologiebedrijf ondanks de bijzondere omstandigheden sterk blijft doorgroeien. Zo steeg de totale omzet op jaarbasis met 11 procent naar 18.687 miljard dollar. Hiervan was 18,321 miljard dollar afkomstig uit advertentie-inkomsten. De winst kwam op jaarbasis 98 procent hoger uit op 5,178 miljard dollar en dit resulteerde voor de aandeelhouders in een winst per aandeel van 1,80 dollar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers nam toe met 12 procent naar in totaal 1,79 miljard. Dit aantal omvat naast Facebook ook de gebruikers van Instagram en WhatsApp.

Toekomstige groei veiligstellen

Op 29 oktober presenteert Facebook zijn resultaten over het derde kwartaal. Het bedrijf verwacht een vergelijkbaar resultaat met het tweede kwartaal. Op korte termijn lijkt er dus weinig verandering te komen in de groeicijfers van Facebook. Voor de lange termijn is het echter de vraag hoe de tech-gigant zijn groeicijfers in stand gaat houden. Facebook bedient inmiddels 40 procent van de totale wereldbevolking met zijn diensten en marktkenners verwachten daarom binnen enkele jaren een groeistagnatie van het aantal gebruikers van het social media platform.

Voor de komende vijf jaar verwacht onderzoeksbureau eMarketer dat de markt voor digitale advertenties zal groeien naar 517 miljard dollar in 2023, waardoor de omzetrek er voor Facebook nog niet uit lijkt te zijn. Het blijft natuurlijk afwachten hoe de omzetgroei van Facebook zich in de komende jaren daadwerkelijk zal ontwikkelen.

Inmiddels heeft Facebook wel een nieuwe groeimarkt aangeboord, door meer in te zetten op diensten via hardware. Een goed voorbeeld hiervan is de Oculus Rift, een Virtual Reality bril. Op dit moment haalt de tech-gigant een zeer klein deel van zijn omzet uit virtual reality producten, maar over het afgelopen kwartaal steeg de omzet van dit segment op jaarbasis met circa 40 procent.

Te machtig

Een mogelijk risico voor Facebook ligt momenteel vooral rondom de antitrustwetgeving. Uit het recent gepubliceerde antitrustreport blijkt dat Facebook, Amazon, Google en Apple teveel macht hebben over de Amerikaanse internetmarkt. Er wordt zelfs gesproken van een monopolypositie zonder enige vorm van gezonde concurrentie. In het onderzoek wordt daarom aanbevolen om de bovengenoemde tech-bedrijven op te splitsen, zodat er weer meer marktwerking ontstaat.

Ook de Europese Commissie werkt aan een strenger beleid om de machtspositie van bedrijven zoals Facebook in te perken. Dit beleid zou onder andere moet zorgen voor meer transparantie en de mogelijkheid voor toetredingen van kleinere concurrenten op de Europese internetmarkt.

Koersontwikkeling

Na de bekendmaking van het strengere Europese beleid begin september daalde de aandelenkoers van Facebook. Sindsdien herstelde het aandeel weer op de beurs en staat nu (16.10.2020) op 266,72 dollar. Daarmee staat het aandeel 40,71 procent hoger dan een jaar eerder.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Facebook zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

12-5-2021 03:47:37