ASML verhoogt verwachtingen middellange termijn

ASML verhoogt verwachtingen middellange termijn

dinsdag 19 oktober 2021Reading time: 3 minutes

Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar met name digitale communicatieoplossingen in een stroomversnelling terechtgekomen. Daarnaast worden halfgeleiders ook in steeds meer andere apparaten toegepast, zoals elektrische auto’s, smartphones, zonnepanelen, digitale entertainment, industriële machines en huishoudelijke artikelen.

De huidige productiecapaciteit van chips sluit echter niet aan op de explosief gestegen vraag, terwijl wereldwijd logistieke problemen voor extra uitdagingen zorgen. De vraag naar chips zal daarom ook in de komende jaren onverminderd sterk blijven, zo verwacht ASML.

Sterke tweede kwartaalcijfers ASML

Op 21 juli presenteerde ASML zijn resultaten over het tweede kwartaal. De chipmachinefabrikant noteerde een omzetstijging op jaarbasis van 20,7 procent naar 4,02 miljard euro. De brutomarge over het afgelopen kwartaal kwam uit op 50,9 procent, wat een verbetering is van 2,7 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto-inkomsten over het tweede kwartaal van dit jaar kwamen daarmee uit op 1,04 miljard euro, wat resulteerde in een winst per aandeel van 2,52 euro. Voor het derde kwartaal van dit jaar rekent ASML op een omzet van 5,2 tot 5,4 miljard euro en een brutomarge van 51 tot 52 procent.

Significante verhoging van de outlook

Hoewel de resultaten over het tweede kwartaal in lijn lagen met de verwachtingen van analisten, wist ASML tijdens diens Beleggersdag in september beleggers en analisten toch te verrassen.  Naar aanleiding van de met name sterk verbeterde marges en gunstige marktontwikkelingen voor het bedrijf verhoogde ASML namelijk zijn verwachtingen voor de middellange termijn.

De chipmachinefabrikant gaat nu uit van een omzet tussen de 24 en 30 miljard euro in 2025. Eerder rekende ASML nog op een omzet van 15 tot 24 miljard euro in 2025. Voor hetzelfde jaar is de verwachte brutomarge aangepast van 50 procent naar 54 tot 56 procent. Tussen 2020 en 2030 zal de omzet jaarlijks met circa 11 procent moeten groeien. Dit zou wel een groeivertraging betekenen, want tussen 2020 en 2025 komt de jaarlijkse omzetgroei volgens analisten uit op 11 tot 16 procent, waardoor de omzetgroei in de daaropvolgende jaren ongeveer 6 tot 10 procent zou bedragen. Een verhoging van de productiecapaciteit van EUV-machines voor 2023 kan mogelijk bijdragen aan het behalen van de nieuwe doelstellingen, maar het blijft afwachten hoe de chipsmarkt zich op de langere termijn zal ontwikkelen.

Bovenop de aangepaste verwachtingen kondigde ASML tevens aan dat het overtollig kapitaal wil laten terugvloeien richting de aandeelhouders via een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 9 miljard euro en een verhoging van het dividend.

Koersontwikkeling

Nadat de aandelenkoers van ASML op 23 september boven de grens van 750 euro uitkwam, is deze daarna met 17,7 procent gedaald en staat nu (11.10.2021) op 619,13 euro. Op jaarbasis staat de aandelenkoers op dit moment nog altijd 78,9 procent hoger.

De toekomstige koers van ASML is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ASML zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

24-1-2022 02:50:29