ArcelorMittal ziet winstgevendheid significant verbeteren

ArcelorMittal ziet winstgevendheid significant verbeteren

donderdag 25 februari 2021Reading time: 3 minutes

Door de coronacrisis en worstelende autosector nam de vraag naar staal en ijzererts aanzienlijk af, waardoor in het afgelopen jaar de wereldwijde staalprijzen flink onder druk stonden. De autosector lijkt zich inmiddels weer te herstellen en dankzij het wereldwijde coronavaccinatieprogramma ligt een economisch herstel eveneens in het verschiet.

Vierde kwartaalcijfers 2020

Over het afgelopen kwartaal steeg de omzet van ArcelorMittal op kwartaalbasis met 6,9 procent naar 14,2 miljard dollar. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019, viel de omzet desondanks nog 8,6 procent lager uit. Onder de streep bleef een nettowinst over van 1,2 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2020 schreef ArcelorMittal nog een nettoverlies van 261 miljoen dollar en ook over het vierde kwartaal van 2019 wist het bedrijf geen winst te boeken. Analisten waren vooral positief verrast over het EBITDA resultaat van 1,7 miljard dollar. Ook ten opzichte van het derde kwartaal 2019 (901 miljoen dollar) en het vierde kwartaal van 2020 (925 miljoen dollar) is dit een aanzienlijke verbetering. Het operationele resultaat steeg op kwartaalbasis van 718 miljoen dollar naar bijna 2 miljard dollar.

Het staalbedrijf verwacht deze opwaartse trend ook in 2021 zal doorzetten en gaat ervanuit dat het aantal staalverschepingen dit jaar zal toenemen ten opzichte van 2020. Voor dit jaar wordt een herstel van de wereldwijde staalmarkt van 4,5 tot 5,5 procent verwacht. Over 2020 stelt het bedrijf een dividend voor van 0,30 dollar per aandeel.

Verkoop belang in Cleveland-Cliffs

Begin februari dit jaar maakte ArcelorMittal bekend dat het een groot belang in het Amerikaanse Cleveland-Cliffs verkoopt. Het gaat om de verkoop van 40 miljoen aandelen, met een totale waarde van 651,6 miljoen dollar. De transactie is onderdeel van de fusie tussen de Amerikaanse dochteronderneming ArcelorMittal North America Holdings LLC en staalconcern Cleveland-Cliffs. Na verkoop houdt ArcelorMittal nog een belang over van 38 miljoen aandelen en 58 miljoen preferente aandelen in het Amerikaanse staalconcern.

Met de opbrengst uit het verkochte belang wil ArcelorMittal onder andere een opkoopprogramma van eigen aandelen bekostigen ter waarde van 650 miljoen dollar. Na afronding van dit programma volgt een tweede programma met nog eens 570 miljoen aan eigen aandelen. Beide inkoopprogramma’s moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond.

Koersverloop

De koers van het aandeel ArcelorMittal is sinds het begin van het vierde kwartaal hard opgelopen en staat nu (19.02.2021) circa 38 procent hoger ten opzichte van een jaar geleden. Het is de vraag of het herstel van de staalmarkt daadwerkelijk doorzet, terwijl de coronacrisis vooralsnog niet ten einde is en de uitwerking daarvan op de economie ongewis.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ArcelorMittal zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

22-4-2021 19:51:23