Amerikaanse tak Aegon haalt halfjaarcijfers onderuit

Amerikaanse tak Aegon haalt halfjaarcijfers onderuit

maandag 14 september 2020Reading time: 3 minutes

De eerste halfjaarcijfers van Aegon vielen aanzienlijk lager uit dan op voorhand door analisten werd verwacht. Met name in de Verenigde Staten zorgde het COVID-19 virus voor een drastisch lagere winst bij de verzekeraar. Door deze tegenvallende resultaten heeft Aegon besloten om het mes te zetten in het dividend en zijn de financiële doelstellingen voor de rest van dit jaar ingetrokken. Beleggers reageerden allerminst positief.

Over het eerste halfjaar van 2020 kwam de nettowinst van Aegon uit op 202 miljoen euro, wat 67 procent minder is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggend resultaat kwam zonder eenmalige posten op jaarbasis 31 procent lager uit op 700 miljoen euro. Verder liep het rendement op eigen vermogen terug naar van 9,6 naar 6,5 procent en de Solvency II ratio daalde door ongunstige marktinvloeden van 201 naar 195 procent.

Forse winstdaling VS

Met name Aegon’s activiteiten in de Verenigde Staten, die opereren onder de naam Transamerica, hadden flink te lijden onder de gevolgen van het COVID-19 virus. Mede als gevolg van het coronavirus zijn de Amerikaanse sterftecijfers in korte tijd flink opgelopen. De verzekeraar verwacht dat hier op korte termijn nog geen verandering in komt, aangezien het aantal nieuwe besmettingen in de VS hoog blijft.

Door de coronacrisis zijn daarnaast de rentes in de VS flink gedaald, wat voor Aegon een ongunstige ontwikkeling is. De Amerikaanse markt bepaalt op dit moment voor circa twee derde van de totale omzet van Aegon.

De resultaten van de Nederlandse en Britse tak zijn volgens Aegon nog op peil. Wel ziet de verzekeraar in met name Nederland de verkoop van levensverzekeringen teruglopen, doordat deze niet meer verplicht zijn bij het afsluiten van een hypotheek.

Dividend verlaagd

De eerder dit jaar aangetreden topman Lard Friese gaf in een toelichting aan dat Aegon er alles aan zal doen om financieel weer op het oude niveau te komen. Het vertrek van de verzekeraar uit bepaalde landen wordt daarbij niet uitgesloten. Ook geeft het bestuur toe dat er met veel te optimistische aannames voor de Amerikaanse markt is gerekend. Het neerwaarts bijstellen van deze aannames en met name de verwachtingen voor de rente in de VS, heeft tot een extra verliespost van 1 miljard euro in het tweede kwartaal geleid.

Als gevolg van de resultaten kondigde de verzekeraar aan flink te moeten snijden in het dividend. Zo wordt het slotdividend over 2019 overgeslagen en zal het interimdividend voor dit jaar met 60 procent worden teruggeschroefd naar 0,06 euro per aandeel. Met het kapitaal dat hierdoor vrijkomt wil de verzekeraar zijn schuldenpositie met 500 miljoen dollar verlagen. 

Ook laat Aegon zijn financiële doelstellingen voor dit jaar los. In december presenteert de verzekeraar zijn nieuwe strategie en doelstellingen.

Koersverloop Aegon

De bekendmaking van de eerste halfjaarcijfers halverwege augustus had ook een grote impact op de aandelenmarkt, met een flinke daling van de aandelenkoers van Aegon. Sindsdien wist de aandelenkoers zich niet meer te herstellen en staat op dit moment (07-09-2020) op 2,32 euro.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Aegon zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

22-10-2020 17:48:40