Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van een moeizaam 2020

Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van een moeizaam 2020

dinsdag 1 juni 2021Reading time: 3 minutes

Op 12 mei publiceerde ABN AMRO zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2021. De operationele baten stegen het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 3 procent naar 1,85 miljard euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 lag dit resultaat 4 procent lager. De rentebaten verbeterden op kwartaalbasis met een bescheiden 1 procent naar 1,36 miljard euro, terwijl de rentebaten op jaarbasis 11 procent afnamen. De rentemarge daalde op jaarbasis van 1,55 naar 1,34 procent. Verder wist de bank voor 200 miljoen euro aan hypotheken weg te zetten in het afgelopen kwartaal. Binnen de Nederlandse hypotheekmarkt heeft ABN AMRO hiermee nu een marktaandeel van 17 procent. De kernkapitaalratio verbeterde op kwartaalbasis met 0,3% naar 15,3% op basis van de toekomstige Basel-4 kapitaalregels.

Het nettoverlies van 54 miljoen euro over het eerste kwartaal is een significante verbetering ten opzichte van het nettoverlies van 395 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast trof de bank in het eerste kwartaal een schikking met de Nederlandse overheid voor het onvoldoende naleven van de anti-witwaspraktijken. Het gaat om een boete van 480 miljoen euro. Zonder deze boete had de bank over het afgelopen kwartaal een winst geboekt.

Gunstige vooruitzichten

Door de coronacrisis moest ABN AMRO vorig jaar circa 1,1 miljard euro reserveren voor slechte leningen. Dit jaar zal de bank naar verwachting juist 77 miljoen euro minder apart hoeven te zetten.

In de eerste plaats verwacht ABN AMRO dat de economie dit jaar verder herstelt. Ten tweede vallen de nieuwe Basel-4 regels minder streng uit dan verwacht, waarin is vastgelegd wat de verplichte minimale buffer is die Europese banken moeten aanhouden voor oninbare lenigen. In het verlengde daarvan gaat de bank ervan uit dat de risicokosten onder het gemiddelde van 25 tot 30 basispunten van het leningenboek uitkomen, terwijl de bank mogelijk kan profiteren van oplopende rentes later dit jaar. Tegelijkertijd kan een te hard oplopende inflatie roet in het eten gooien van ABN AMRO, wanneer het economisch herstel hierdoor wordt belemmerd.

Met alle gunstige ontwikkelingen in ogenschouw genomen is de kans groot dat ABN AMRO op korte termijn weer dividend kan uitbetalen. De Europese Central Bank (ECB) stelde vorig jaar een verbod in op bancaire winstdelingen. Wanneer dit verbod wordt teruggedraaid is ABN AMRO van plan om in ieder geval het dividend over de tweede helft van 2019 uit te keren. Daarnaast wil de bank ook weer een inkoopprogramma van eigen aandelen opstarten, zodra de ECB hiervoor toestemming geeft.   

Koersontwikkeling

Vooralsnog lijken beleggers de kat uit de boom te kijken en beweegt de aandelenkoers van ABN AMRO rond de 10,50 euro. Op het moment van schrijven staat de aandelenkoers (24.05.2021) op 10,74 euro.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ABN AMRO zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

6-6-2023 15:07:22