Leveringsproblemen drukken kwartaalresultaat Apple en het einde lijkt nog niet in zicht

Leveringsproblemen drukken kwartaalresultaat Apple en het einde lijkt nog niet in zicht

woensdag 24 november 2021Reading time: 3 minutes

Apple noteerde over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2021, welke eindigde op 25 september, een omzet van 83,4 miljard dollar. Hoewel dit voor de Amerikaanse techreus de hoogste vierde kwartaalomzet ooit betekende, hadden analisten gemiddeld op een kwartaalomzet van 85 miljard dollar gerekend. De omzetgroei van bijna 29 procent op jaarbasis ligt bovendien lager dan de omzetgroei over het derde kwartaal van 36 procent. De nettowinst over het vierde kwartaal bedroeg 20,6 miljard dollar en 1,25 dollar per aandeel en lag wel in de lijn met de verwachtingen.

Over het hele gebroken boekjaar 2021 kwam de totale omzet uit op 365,8 miljard dollar, oftewel een stijging op jaarbasis van 33,3 procent. De nettowinst schoot op jaarbasis omhoog met 65 procent naar 94,7 miljard dollar. Voor beleggers leverde dit een winst per aandeel op van 5,61 dollar.

Aanhoudend tekort aan productiecapaciteit en chips

De belangrijkste oorzaak voor de teruglopende omzetgroei is te vinden binnen de toeleveringsketen van Apple. Door de uitbraak van Covid-19 zijn er capaciteitsproblemen geweest binnen Aziatische fabrieken. Daarnaast ondervindt Apple steeds meer problemen door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders, terwijl de vraag naar Apple’s producten door het vele thuiswerken juist is toegenomen.

Over het vierde kwartaal zag Apple zodoende de omzet uit de verkoop van iPhones op jaarbasis stijgen met circa 47 procent naar 39 miljard dollar. Dat is significant minder dan de omzetgroei van 56 procent waar analisten voor deze productgroep vooraf op hadden gerekend. De kwartaalomzet uit de verkoop van iPads en Mac computers voldeed met 8,3 miljard en 9,2 miljard dollar wel aan de verwachtingen. Het tekort aan chips trof dus vooral de verkoop van iPhones en volgens CFO Luca Maestri zou Apple hierdoor zelfs 6 miljard dollar aan omzet zijn misgelopen in het afgelopen kwartaal.

De vooruitzichten voor het lopende kwartaal, waarbinnen de feestdagen vallen, zijn zelfs nog minder hoopgevend. CEO Tim Cook verwacht dat de toeleveringsproblemen nu ook de andere productgroepen zullen raken. De gemiste omzet in het lopende kwartaal zal naar verwachting hierdoor nog verder oplopen. Het management geeft aan er alles aan te doen om zowel de productiecapaciteit als de toelevering van chips waar mogelijk op peil te houden. Analisten verwachten voor het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2022, een omzet van 119,7 miljard dollar, wat neer zou komen op een stijging van 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is afwachten of de problemen binnen de toeleveringsketen in het nieuwe boekjaar opgelost kunnen worden.

Koersontwikkeling

Na bekendmaking van de kwartaal- en jaarcijfers door Apple reageerden beleggers teleurgesteld. Het aandeel daalde nabeurs met 3,4%. Op jaarbasis staat de aandelenkoers nog altijd 24,7% hoger en nu (15.11.2021) op 149,99 dollar.

De toekomstige koers van Apple is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Apple zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

6-6-2023 15:16:12