Kan de koers van Shell zich weer herstellen richting oude niveau?

dinsdag 12 januari 2021Reading time: 3 minutes

Eind december schreven wij nog dat Royal Dutch Shell een van de grootste verliezers was binnen de AEX index over het afgelopen jaar. De Nederlands-Britse oliemaatschappij kreeg meerdere tegenslagen voor de kiezen in 2020, met als gevolg dat de aandelenkoers tijdens de beurskrach in maart op het laagste niveau in jaren belandde. Deze ontwikkelingen dwongen Royal Dutch Shell zelfs tot het neerwaarts bijstellen van het dividend.

Ontwikkeling olieprijs

Begin 2020 ontstond er een olieconflict tussen Rusland en Saudi-Arabië over olieproductieafspraken. De gemoederen liepen dermate hoog op dat Saudi-Arabië besloot de productie significant op te schroeven en de prijzen van zijn olie te verlagen. Op 9 maart leidden deze ontwikkelingen tot grote paniek op de beurzen en verloor het aandeel Royal Dutch Shell die dag 22 procent van zijn beurswaarde.

Ondertussen greep rond diezelfde periode het coronavirus wereldwijd hard om zich heen en ging de vraag naar olie onderuit. In combinatie met de overproductie door Saudi-Arabië kwam de olieprijs verder onder druk te staan. Inmiddels heeft de prijs voor een vat Brent-olie zich hersteld naar 51,92 dollar (5 januari 2021). Het wereldwijd opstarten van de vaccinatieprogramma’s lijkt de vraag naar olie voorzichtig te ondersteunen.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijkt met name de vraag uit China naar olie weer toe te nemen. De IEA rekent voor 2021 op een vraagherstel van 5,7 miljoen vaten per dag. Het blijft echter onzeker of dit herstel er dit jaar inderdaad zal komen en hoe dit herstel zich zal vertalen naar de resultaten van Royal Dutch Shell.

Transitie naar duurzame energie

In oktober vorig jaar kondigde Royal Dutch Shell aan meer te gaan investeren in groene energie. De oliemaatschappij wil met onmiddellijke ingang zijn investeringen in duurzame energie verdubbelen van 11 procent naar 25 procent. Voor het lopende jaar komt dat neer op een bedrag van circa 5 miljard euro. De investeringen gaan onder meer naar de ontwikkeling van windparken op zee, waterstofprojecten en biobrandstoffen. Ook in de daaropvolgende jaren wil Shell jaarlijks minstens 20 miljard euro investeren in de ontwikkeling van duurzame energie.

Royal Dutch Shell krijgt al langere tijd kritiek om de trage overgang naar duurzame energie. Ook beleggers, waaronder grote pensioenfondsen, geven aan minder in fossiele brandstoffen te willen investeren. In januari maakt de oliemaatschappij meer details bekend over zijn verduurzamingsplannen.

Koersontwikkeling

Om als aandeel weer aantrekkelijker te worden voor beleggers, kondigde Royal Dutch Shell in oktober aan dat het dividend met 4 procent te verhogen naar 0,1665 dollar per aandeel. Daarbij verwacht de oliemaatschappij dat het dividend in de komende jaren verder zal toenemen. Eerder dit jaar werd het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verlaagd. Beleggers reageerde positief op dit bericht, waarna de koers op 29 oktober jongsleden met 4 procent steeg. Desondanks staat de koers met 14,93 euro (05.01.2021) nog altijd 45 procent lager ten opzichte van een jaar geleden.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Royal Dutch Shell zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Ontdek Vontobel’s productaanbod op https://beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2020 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

6-6-2023 14:50:56