ASML

ASML

maandag 4 mei 2020Reading time: 3 minutes

In januari schreven wij nog over het recordjaar dat ASML achter de rug had en de ambitieuze doelstellingen van de chipmachinefabrikant voor 2020.

Door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus en de daarop volgende crisis is ook de halfgeleiderindustrie onder druk komen te staan. Onderzoeksbureau McKinsey verwacht dat de gehele halfgeleiderindustrie dit jaar met 5 tot 15 procent zal krimpen. De vraag naar halfgeleiders zal voornamelijk het hardst geraakt worden vanuit de automotive industrie, waarvoor een daling van 10 tot 27 procent wordt verwacht. Dit komt niet geheel als een verrassing, aangezien de auto-industrie vorig jaar al te maken had met tegenvallende resultaten.

Verder verwacht McKinsey een aanzienlijke krimp van 11 tot 26 procent in de vraag naar chips voor smartphones. Als het gaat om de sectoren voor consumenten elektronica, PC/servers en industriële toepassingen wordt er eveneens op een vraagafname gerekend.

Wel ziet McKinsey een lichtpuntje voor de vaste netwerk communicatietechniekensector. Nu veel bedrijven en hun medewerkers noodgedwongen op afstand moeten werken investeren zij veel meer in clouddiensten, routers, netwerkbeveiliging, videostreaming en andere vaste communicatieoplossingen. Voor deze sector verwacht McKinsey dat er in 2020 juist sprake zal zijn van een groei van 8 tot 11 procent.

Ambities losgelaten

De uitdagende marktomstandigheden als gevolg van het coronavirus kwamen ook terug in de eerstekwartaalcijfers van ASML, die op 15 april naar buiten werden bracht. Ten opzichte van het vierde kwartaal daalde de netto-omzet met 39,5 procent naar 2,441 miljard euro. De brutomarge over het eerste kwartaal bedroeg 45,1 procent, terwijl de nettowinst op kwartaalbasis 65,5 procent lager uitkwam op 391 miljoen euro en zodoende de winst per aandeel 0,93 euro.

 In het licht van de huidige omstandigheden heeft ASML besloten het in januari aangekondigde  aandeleninkoopprogramma te annuleren. Ook sluit ASML niet uit dat er door problemen bij toeleveranciers mogelijk uitdagingen ontstaan binnen de eigen supply-chain. Mede daarom heeft ASML zijn doelstellingen voor 2020 losgelaten. Er valt op dit moment niet te voorspellen hoe lang de situatie duurt en wanneer de economieën wereldwijd mogelijk weer herstellen.

Koersherstel

Vanaf half februari daalde de aandelenkoers van ASML in een maand tijd naar 185,90 euro (18-03-2020). Toch lijken beleggers weer vertrouwen teruggevonden te hebben in ASML. De aandelenkoers heeft zich hersteld en staat momenteel (24-04-2019) op 267,20 euro.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ASML zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

 

 

 

 

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 


25-9-2023 13:01:48