Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell

donderdag 16 april 2020Reading time: 3 minutes

Al langere tijd heerste er onenigheid tussen OPEC-landen Rusland en Saoedi-Arabië. Rusland produceerde teveel olie, waardoor de olieprijs daalde. Als reactie daarop draaide ook Saoedi-Arabië de oliekraan open, waardoor de olieprijs een nog hardere klap te voorduren kreeg. Waar de prijs voor een vat Brent-olie begin dit jaar nog op 69 dollar stond, noteerde deze begin april onder de 25 dollar. Doordat de effecten van deze olieruzie ook de wereldeconomie raakte, werd besloten dat alle OPEC-leden om tafel moesten om een mogelijke productiebeperking te bespreken. Hoewel Mexico in eerste instantie dwars lag over de beperking, wisten de Verenigde Staten het land over de streep te trekken. De VS zijn officieel geen OPEC-lid, maar de belangen voor het beschermen van de eigen energiesector zijn groot. Op 13 april werd er uiteindelijk een deal gesloten, waarin is afgesproken om de wereldwijde olieproductie de komende periode met 10 procent te verlagen. Deze afspraak wordt in etappes uitgevoerd, waarbij er vanaf 1 mei in ieder geval 9,7 miljoen vaten per dag minder geproduceerd mogen worden ten opzichte van de peildatum 18 oktober 2018. In de tweede helft van 2020 zal de wereldwijde olieproductie met 7,7 miljoen vaten per dag worden beperkt. Daarna mogen er tot in ieder geval april 2022 nog altijd 5,8 miljoen minder vaten per dag geproduceerd worden ten opzichte van 18 oktober 2018.

De OPEC-deal lijkt ook positief voor Royal Dutch Shell. Als gevolg van de lage olieprijs kampte de oliemaatschappij de afgelopen periode met teruglopende resultaten. De recente olieprijsstijging zal wellicht zichtbaar worden in de resultaten van Royal Dutch Shell over het tweede kwartaal.

Toch lijkt met de OPEC-deal niet al het gevaar geweken. De coronacrisis zorgt namelijk voor nieuwe problemen. Door de strenge maatregelen die landen wereldwijd hebben genomen is de vraag naar brandstof significant teruggelopen. Fabrieken produceren minder goederen of liggen zelfs volledig stil en het verkeer op de wegen is sterk teruggelopen. Op dit moment is het nog altijd onzeker wanneer de maatregelen mogelijk worden versoepeld en economieën weer worden opgestart.

Veel beleggers letten op het dividendrendement van Royal Dutch Shell, dat momenteel 9,6 procent bedraagt. De vraag is of Royal Dutch Shell in navolging van veel andere bedrijven zijn dividend zal verlagen of zelfs opschorten. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Royal Dutch Shell zijn dividend nog nooit verlaagd. Vorig jaar keerde de oliemaatschappij nog 15 miljard dollar dividend uit. Royal Dutch Shell wil voorlopig niet tornen aan het dividend, maar gaat wel fors snijden in zijn kosten en investeringen. Afgewacht moet worden welke impact dit gaat hebben op de resultaten.

Over 2019 liet de aandelenkoers van Royal Dutch Shell een zeer stabiel verloop zien, maar in het eerste kwartaal van 2020 daalde deze tot een absoluut dieptepunt van 10,68 euro. Inmiddels heeft de aandelenkoers zich weer enigszins hersteld en staat momenteel (14-04-2020) op 17,20 euro.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Royal Dutch Shell zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 


9-7-2020 13:10:20