Air France-KLM

Air France-KLM

donderdag 2 april 2020Reading time: 3 minutes

De reis- en luchtvaartsector waren de eerste grote slachtoffers van de verspreiding van het coronavirus. Wereldwijd werden de grenzen gesloten en vakanties massaal geannuleerd. Het gevolg is dat net als de meeste luchtvaartmaatschappijen ook Air France-KLM het grootste deel van zijn vliegtuigen aan de grond moet laten staan. Eerder in maart liet topman Ben Smith nog weten dat er de komende periode 70 tot 90 procent minder vluchten plaatsvinden.

Om het hoofd boven water te kunnen houden kondigde KLM aan tot 2.000 banen te willen schrappen. Het is echter de vraag of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

De Nederlandse overheid is de luchtvaartmaatschappij namelijk financieel te hulp geschoten. Zo mag KLM gebruikmaken van het ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’, waarmee de Nederlandse overheid 90 procent van de personeelskosten op zich neemt zolang als dat nodig is. Hierdoor kan het personeel dat nu geen werk heeft toch doorbetaald worden.

Verder kondigde KLM aan dat het alle bonussen en andere beloningen voor de top tot in ieder geval oktober worden uitgesteld.

Voor de Nederlandse overheid lijkt een faillissement van KLM geen optie. De luchtvaartmaatschappij is onlosmakelijk verbonden aan luchthaven Schiphol en zorgt daarmee voor werkgelegenheid en andere grote economische belangen voor het land.

Dat de loyaliteit van de Nederlandse overheid aan KLM groot is bleek vorig jaar februari al. Destijds kocht de Nederlandse overheid voor 680 miljoen euro extra aandelen Air France-KLM in, waarmee zij nu een aandelenbelang in de luchtvaartmaatschappij heeft van 14 procent. Nederland wil hiermee voorkomen dat de Franse overheid via Air France teveel zeggenschap kreeg over KLM. Afgewacht moet worden of de Nederlandse overheid als gevolg van de uitbraak en de gevolgen van het coronavirus zijn belang in Air France-KLM wellicht nog verder gaat uitbreiden.

Ondanks alle financiële steun lijkt het hoe dan ook onvermijdelijk dat de financiële impact op Air France-KLM groot zal zijn. De luchtvaartmaatschappij zal diep in zijn financiële reserves moeten tasten en is al om tafel gegaan met banken. Recent is KLM bijvoorbeeld nog een kredietfaciliteit aangegaan met een limiet van 665 miljoen euro. Afgewacht moet worden of Air France ook een dergelijke constructie zal optuigen.

Vanaf maart 2019 tot aan halverwege februari 2020 liet de aandelenkoers van Air France-KLM een redelijk stabiel verloop zien en schommelde tussen de 8 en 11 euro. Na 19 februari is de koers echter met ruim 49 procent gekelderd en staat nu (27-03-2020) op 4,99 euro. De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Vontobel producten op Air France-KLM zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 


9-7-2020 14:13:22