Aegon

Aegon

maandag 30 maart 2020Reading time: 3 minutes

Aegon kende een lastig 2019. De verzekeraar had het vooral in de eerste zes maanden van het jaar moeilijk, maar wist zich in de tweede helft van het jaar enigszins te herstellen. Aegon belegt ongeveer de helft van zijn polis gelden in Nederlandse hypotheken. Door de al langere tijd relatief lage hypotheekrente in combinatie met een dalende risicovrije rentevoet, steeg de spread (risico-opslag) voor Aegon. Als gevolg daarvan moet de verzekeraar meer kapitaal aanhouden. De financiële positie van de verzekeraar lijkt nog solide. Aan het einde van 2019 bedroeg de Solvency II ratio van Aegon 201 procent, wat boven de ten doel gestelde bandbreedte lag. Desondanks verlaagde Standard & Poor’s eind februari zijn kredietboordeling voor Aegon van AA- naar A+. Volgens S&P is de winstgevendheid van Aegon de afgelopen jaren sterker teruggelopen dan bij sectorgenoten en de kredietbeoordelaar verwacht dat deze trend de komende jaren doorzet. Daarbij verhoogde S&P zijn outlook voor Aegon van negatief naar stabiel, vanwege de geografische spreiding van de verzekeraar en de sterke financiële buffers die zijn opgebouwd.

In maart is Lard Friese aan de slag gegaan bij Aegon. Hij zal op 15 mei officieel het stokje overnemen van huidig topman Alexander Wynaendts, die twaalf jaar lang de verzekeraar onder zijn hoede had.

Een van de belangrijkste taken voor Friese wordt de Nederlandse levensverzekeringenportefeuille. Omdat een levensverzekering niet langer verplicht is bij het afsluiten van een hypotheek ziet Aegon deze sterk teruglopen. De kans bestaat dat Aegon daarom de Nederlandse levensverzekeringentak van de hand zal doen. Naar verluidt heeft ASR Nederland serieuze interesse.

In andere landen zag Aegon de afgelopen periode het aantal nieuwe levensverzekeringen juist toenemen. Dankzij onder meer een partnerschap met Alipay sloot Aegon in China veel meer levensverzekeringen af. De uitbraak van het coronavirus heeft mogelijk een negatief effect op de verkopen.

Afgewacht moet worden welke impact het coronavirus gaat hebben op de resultaten van Aegon over het eerste kwartaal van 2020. Aegon stelt dat het coronavirus vooralsnog geen gevolgen heeft voor de financiële positie. De verzekeraar verwacht dat de Solvency II ratio aan het einde van het eerste kwartaal uit komt rond de 190 procent. Sinds begin maart daalde de aandelenkoers van Aegon met ruim 49 procent tot een tijdelijk dieptepunt van 1,56 euro. De afgelopen weken heeft de aandelenkoers zich enigszins hersteld tot 2,32 euro(24-03-2020).

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op Aegon zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 


4-6-2020 06:44:20