ASML

ASML

vrijdag 10 januari 2020Reading time: 4 minutes

Op 16 oktober presenteerde ASML zijn derde kwartaalresultaten. Daaruit bleek dat de halfgeleiderproducent uit Veldhoven wederom mooie groeicijfers heeft gerealiseerd. Zo kwam de netto-omzet uit op bijna 3 miljard euro, wat een toename op jaarbasis betekende van 7,6 procent. De brutomarge kwam uit op 43,7 procent, wat een netto-opbrengst opleverde van 627 miljoen euro. Daarmee wist ASML ook ten opzichte van het voorgaande kwartaal beter te presteren. De brutomarge over het tweede kwartaal bedroeg namelijk 43 procent met een netto-opbrengst van 476 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal verwacht ASML een omzet van 3,9 miljard euro en een brutomarge die tussen de 48 en 49 procent uit komt. De definitieve vierde kwartaalresultaten worden op 22 januari gepresenteerd.

De SIA (Semiconductor Industry Association) stelde begin december dat de wereldwijde halfgeleiderverkopen in oktober 36,6 miljard dollar bedroegen. Dit betekende op maandbasis een toename van 2,9 procent, maar op jaarbasis een afname van 13,1 procent. De World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) verwacht dat de wereldwijde verkopen over heel 2019 dalen met 12,8 procent, gevolgd door een stijgingen van 5,9 procent in 2020 en 6,3 procent in 2021.

De SIA gaat hierin mee en stelt dat na het recordjaar 2018 de verkopen in 2019 enigszins zijn gedaald, maar de verkopen in oktober hoopgevend zijn. De organisatie gaf daarbij aan dat de halfgeleiderindustrie voornamelijk door drie belangrijke factoren wordt gestuwd. Allereerst de verdere digitalisering van ons dagelijks leven, waarbij smartphones en computers een alsmaar belangrijkere rol spelen. Ten tweede automatisering en kunstmatige intelligentie van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Ten derde is de automatisering van de auto-industrie een belangrijke factor, waarbij de technologische ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen.

Hoewel de SIA verwacht dat deze drie factoren ook in 2020 een bepalende rol blijven spelen voor de halfgeleiderindustrie, wordt er ook gewezen op het feit dat de hoogtijdagen voor de halfgeleiderindustrie inmiddels achter ons lijken te liggen. Dit komt onder meer door de kwakkelende auto-industrie en de politieke spanningen zoals het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Kansen liggen er volgens SIA vooral bij de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk, die een flinke impuls voor de smartphoneproductie kan opleveren.

ASML deed in 2018 nog goede zaken in China en behaalde daar destijds een jaaromzet van 1,8 miljard euro. Begin 2019 ontstond er echter de nodige commotie rondom een spionageschandaal, waarbij een Chinees bedrijf gevoelige informatie van ASML zou hebben buitgemaakt. Er gaan zelfs geruchten de ronde dat de Chinese overheid hierbij betrokken zou zijn, omdat China ambities heeft om zelf een groter marktaandeel binnen de chipindustrie op te bouwen.

Recent werd ook bekend dat het bedrijf uit Veldhoven de eerste levering van een EUV-machine aan een Chinese chipfabrikant heeft moeten afblazen. De Nederlandse overheid heeft namelijk de verlenging van een hiervoor belangrijke licentie nog niet afgegeven. De EUV-technologie van ASML valt onder het verdrag van Wassenaar en naar verluid zou de Nederlandse overheid onder druk van de Amerikanen de licentie voor de levering hebben opgeschort. De VS wil de ontwikkelingen van de Chinese chipfabrikanten hiermee mogelijk vertragen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of en wanneer ASML alsnog de EUV-chipmachine mag leveren aan China.

Over 2019 was ASML de grootste stijger binnen de AEX. Op jaarbasis steeg de aandelenkoers met 93,3 procent en staat nu (27 december 2019) op 265,65 euro. Voor 2019 heeft ASML zijn aandeleninkoopprogramma herzien en een interim dividend aangekondigd van 1,05 euro per aandeel.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ASML zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Belangrijke informatie
Deze informatie is noch een beleggingsadvies, noch een aanbeveling voor een belegging of beleggingsstrategie, maar een aankondiging. De volledige informatie over de effecten, in het bijzonder de structuur en risico’'s in verband met een belegging, wordt beschreven in het basisprospectus (link), samen met eventuele aanvullingen en de definitieve voorwaarden (link). We raden aan dat potentiële beleggers deze documenten lezen voor ze een beslissing tot belegging nemen, om de potentiële risico’'s en voordelen die verbonden zijn met een dergelijke beslissing volledig te begrijpen. De documenten en het document met essentiële essentieel informatiedocument worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland, en op prospectus.vontobel.com; de documentatie is ook  en zijn gratis verkrijgbaar bij de uitgevende instelling. De goedkeuring van het prospectus moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de effecten. Effecten zijn producten die niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen zijn. Deze informatie omvat of heeft betrekking op gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De informatie in dit document mag slechts worden verdeeldgedistribueerd of gepubliceerd in landen waar deze verdeling dergelijke distributie en publicatie is toegestaan door de onder toepasselijke wetgeving. Zoals vermeld in het betreffende basisprospectus, is de verdeling distributie van de effecten vermeld in deze informatie vermelde effecten in sommige rechtsgebieden aan beperkingen onderworpenonderhevig. Deze aankondiging mag niet worden gereproduceerd of herverdeeldopnieuw gedistribueerd zonder de toestemming van Vontobel.
© 2019 Bank Vontobel Europe AG en/of haar dochterondernemingenaan Bank Vontobel Europe AG gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 


16-1-2021 22:55:59